Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature: lid Raad van Toezicht

Plaatsingsdatum 10-09-2018 Functiecategorie Zorg - Geestelijke gezondheidsz...
Standplaats - Niveau Professional
Opleidingsniveau WO / PhD Dienstverband -
Uren 0 Salaris -

Stichting De Rozelaar is op zoek naar

Een lid voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting De Rozelaar bestaat uit vijf leden, werkt volgens de zorgbrede Governancecode en ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen. De Raad van Toezicht houdt verder toezicht op de realisatie van de doelstelling van de stichting en onderhoudt contacten met belanghebbenden waaronder de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Daarnaast is er een commissie kwaliteit & personeel en een commissie financiën & vastgoed ingesteld welke met de bestuurder de specifieke aandachtsgebieden bespreekt.

Stichting De Rozelaar heeft een sterke ambitie voor de toekomst. Groei en verdere professionalisering staan bovenaan de agenda en enkele uitbreidingstrajecten zijn al opgestart.

Stichting De Rozelaar

Stichting De Rozelaar ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Barneveld, Nijkerk en Putten. We geloven dat God de Schepper is van al het leven. Dit motiveert ons in onze verantwoordelijkheid voor de zorg aan en begeleiding van onze cliënten. De protestants-christelijke identiteit en waarden als respect, geborgenheid en toewijding zijn leidraad in alles.

We vinden ieder mens uniek. Iedereen heeft andere talenten, kwaliteiten en behoeften. Het aanbod van De Rozelaar is daarom divers. We bieden op vier plaatsen voor onze cliënten een eigen plek om te wonen. Daarnaast bieden we zinvolle dagbesteding en (via jobcoaching) begeleiding op een werkplek buiten De Rozelaar. Ook krijgen cliënten thuisondersteuning. Bij Stichting De Rozelaar werken ongeveer 200 medewerkers en 200 vrijwilligers, werken wij zelforganiserend en zijn de lijnen kort.

Profiel

Wij zoeken een nieuw lid voor de Raad van Toezicht die de protestant christelijke identiteit van De Rozelaar onderschrijft en uitdraagt. Aan het profiel hangen de volgende kenmerken:

  • Betrokken willen zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg
  • Relevante ervaring op het gebied van besturen en toezicht houden
  • Academisch werk- en denkniveau
  • Kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, financiën of HR
  • Analytisch vermogen
  • Positief kritisch, integer, verantwoordelijkheidsgevoel

Een geldig Verklaring Omtrent Gedrag is noodzakelijk bij indiensttreding.

Vergaderingen en honorarium

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 5 á 6 keer per jaar met de Raad van Bestuur en 1 á 2 keer per jaar zelf. Daarnaast is er jaarlijks overleg met de ondernemingsraad en cliëntenraad.

Leden van de Raad van Toezicht bezoeken 1x per jaar 1 of 2 woonlocaties of dagbestedingsgroepen.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium in overeenstemming met de omvang van de organisatie.

Zin om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Stichting De Rozelaar?

Als u interesse hebt, dan wordt u van harte uitgenodigd om te reageren. U kunt uw reactie met een korte motivatie en CV voor maandag 1 oktober 2018 sturen via https://rozelaar.heeft-vacatures.nl/0/1.De gesprekken vinden plaats in week 41.

Meer informatie kunt u opvragen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Henk Jonker MLE via telefoon 06-12371933 of rvt@rozelaar.nl. Een informatiepakket, inclusief een uitgebreide profielbeschrijving, kunt u opvragen bij de secretaris van de Raad van Toezicht via rvt@rozelaar.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Zorg - Geestelijke gezondheidszorg
Branch(es) Medisch / Zorg / Welzijn
Provincie(s) Gelderland
Trefwoorden De Rozelaar, Identiteit, Zorg, lid Raad van Toezicht

Contactgegevens

Contactpersoon Gereke Booij

Vestigingsplaats

Solliciteer